24 maja, 2024

Republika Slovenija je srednjeevropska država, ki meji na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško.

Je ena izmed nekdanjih jugoslovanskih republik, ki se je osamosvojila leta 1991. Država je zelo raznolika in sega od Jadranskega morja do Alp, kraških jam in ravnin. Je majhna država – obsega 20.273 kvadratnih kilometrov in jo naseljuje nekaj več kot dva milijona ljudi.

Njeno glavno mesto je Ljubljana, ki leži skoraj v središču države in jo naseljuje skoraj 300.000 državljanov. Je največje mesto v Sloveniji. Večina prebivalstva govori slovensko, ki je tudi uradni jezik v državi. Druga lokalna uradna jezika sta madžarščina in italijanščina, saj tam živita tudi obe manjšinski skupini. Zaradi tega in bližine meja veliko ljudi v Sloveniji govori tudi nemško ali italijansko. Angleščina je najpogostejši prvi tuji jezik, ki se poučuje v šolah.

Slovenija je v Evropsko unijo vstopila leta 2004 in kot prva nova članica uvedla evro 1. januarja 2007.

BDP na prebivalca se je leta 2009 zmanjšal za 7 %, kar jo še vedno uvršča med 30 najbogatejših držav na svetu. Slovenija je po indeksu človekovega razvoja trenutno uvrščena na 29. mesto od 177.

Slovenska podjetja so specializirana za srednje in visoko tehnološko proizvodnjo, trgovino in storitve. Več kot polovico menjave opravijo s članicami EU. Tudi za slovenska podjetja je Balkan zelo pomemben trg. Velik del gospodarstva ostaja v državnih rokah, neposrednih tujih naložb pa je v Sloveniji še vedno relativno malo.

Davki so razmeroma visoki, trg dela pa velja za razmeroma neprilagodljiv. Stopnja brezposelnosti pred recesijo je bila približno 4-5 %, leta 2010 pa je narasla na 8,4 %. Zaradi svojih naravnih lepot je turizem še ena pomembna gospodarska panoga v Sloveniji – priljubljena na obali in v zdraviliških centrih, tudi v Ljubljani. Pohodništvo sprejemajo turisti željni narave, ki se ukvarjajo tudi z vodnimi športi na jezerih in rekah. Narava je zelo raznolika in dobro oskrbovana.